Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel Groenten

welkom

Opheffing

Het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (HBAG) is sinds 1 januari 2015 opgeheven. De rechten en plichten zijn inmiddels overgegaan naar de Vereffeningsorganisatie Product- en Bedrijfschappen van het Ministerie van Economische Zaken. Dat betekent dat u zich voor zaken met betrekking tot het voormalig HBAG kunt wenden tot:

Ministerie van Economische Zaken

Vereffeningsorganisatie PBO inzake HBAG Groenten en Fruit

Postbus 7377

2701 AJ Zoetermeer

 

Telefoon: 079-3030678

E-mail: t.bijleveld@vopbo.nl

 

 

Snel naar


Links